Valvirarekisteröinti

Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon valmistuneiden rekisteröinti Valviran Terhikki- ja Suosikki rekistereihin

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon (lähihoitaja tai perustason ensihoitaja) suorittanut opiskelija voi hakea ammattinimikkeen käyttöoikeutta tutkintoon valmistumisen jälkeen. Rekisteröinnin hakeminen tehdään Valviran sähköisen asioinnin kautta: https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/ammattioikeudet/hakemusohjeet/suomessa_koulutetut/lahihoitajat

Valvira saa tiedon valmistumisesta Koski-palvelun kautta.

Lähihoitajan rekisteröinnistä peritään 50 euroa per rekisteröinti. Molempiin rekistereihin rekisteröinti on yhteensä 100 euroa seuraavasti:

Lähihoitajan rekisteröinti Terhikki-rekisteriin suomalaisen koulutuksen perusteella 50 €.

Lähihoitajan rekisteröinti Suosikki-rekisteriin suomalaisen koulutuksen perusteella 50 €.

Ajantasainen tieto Valviran maksuista löytyy Valviran verkkosivuilta: https://www.valvira.fi/valvira/maksut

Terveydenhuollon ammattioikeudet: https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/ammattioikeudet

Sosiaalihuollon ammattioikeudet: https://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollon-ammattioikeudet