Työjärjestys

Opiskelijan työjärjestyksessä näkyy opiskeltava aihe, opettaja, opetustila ja osoite.