Tullaan tutuiksi iltapäivä 6.9.2022 

Ensimmäisen vuoden opiskelijat tutustuvat koko talon oppimisympäristöihin heitä opettavan opettajan kanssa. Opettaja lähtee opiskelijoiden kanssa kiertämään muiden alojen oppimisympäristöjä klo 13.00 jälkeen.
Käytävillä esitellään opiskeluhuollon ja opiskelijakunnan toimintaa

Nähdään ja tullaan tutuiksi!