Vastuuopettaja ja ammatillinen ohjaaja

Jokaiselle opiskelijalle on nimetty vastuuopettaja, joka tiedottaa ajankohtaisista opiskeluun liittyvistä asioista sekä ohjaa opiskelijaa käytännön asioissa. Hän kannustaa opiskelijoita ja seuraa heidän opintojensa etenemistä.

Vastuuopettaja


Ammatillinen ohjaaja