Opiskeluhuolto

Avaintekijöitä opiskelijoista kantamassamme vastuussa ovat koulutuksellisen tasa-arvon toteuttaminen, opiskelunaikainen tuki, työllistymisen ja jatko-opintoihin siirtymisen edistäminen, kouluruokailu, terveydenhoito, turvalliset työolosuhteet, ajanmukaiset opetusvälineet, työelämää vastaavat oppimisympäristöt, asiantunteva ja ajantasainen opetus, yhteisöllisen opiskeluhuollon palvelut, opiskelijoiden hyvinvointi ja tasa-arvo.

Olemme taanneet kaikille seutukuntamme peruskoulun päättäneille nuorille opiskelupaikan jo vuosien. Jatkuvan haun kautta tarjoamme aikuisille joustavan mahdollisuuden aloittaa opintonsa lähes koska tahansa.

Opintoihin liittyvissä haasteissa ja vaikeuksissa opiskelijahuoltomme tarjoaa opiskelijoille monipuolista tukea, olipa kyse oppimisvaikeuksista, motivaatiosta, terveyden haasteista tai kielellisistä vaikeuksista.


Opiskeluhuollon palvelut tuottaa Varsinais-Suomen hyvinvointialue. Palautetta opiskeluhuollon palveluista voi antaa Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle.


Kuraattori

Kuraattorin puoleen voi kääntyä erilaisissa pulmatilanteissa. Kuraattorin luona voi käydä keskustelemassa luottamuksellisesti ja hän on tukena opintoihin vaikuttavien asioiden järjestelemisessä.
Kuraattori on koulun sosiaalityön asiantuntija ja palvelut ovat käytössä kaikilla perustutkinto-opiskelijoilla (myös perustutkinnon osia suorittavilla opiskelijoilla).

Opiskelija voi ottaa yhteyttä kun on huolia ja murheita jotka vaikeuttavat opintojasi, esimerkiksi

Kuraattori toimii yhteistyössä koulun henkilökunnan, huoltajien ja muiden ulkopuolisten yhteistyötahojen kanssa.
Voit ottaa yhteyttä Wilman kautta, soittamalla, laittamalla viestin tai tulla tapaamaan koululle.

Taitajankatu 6, vastaanotto ma-pe klo 8-16

Tanja Rönö, 044 7783 046, tanja.rono@sskky.fi
ravintola- ja cateringala, matkailuala, hius- ja kauneudenhoitoala, autoala, logistiikka, talonrakennus ja maarakennus, pintakäsittelyala, puuala, TUVA, aloilta siirtyvät.

Hyvoninkatu 1, vastaanotto ma-pe klo 8-16

Mikko Siekkinen, 050 5772 561, mikko.siekkinen@sskky.fi
sosiaali- ja terveysala, puhdistuspalvelu, tekstiili ja muoti, taideteollisuus, TUVA, aloittavat ja aloilta siirtyvät.

Hyvoninkatu ja Taitajankatu ma-pe klo 8-16
Sari Vuori, 0447783045, sari.a.vuori@sskky.fi (poissa 3.12.2023 asti, olethan yhteydessä toisiin kuraattoreihin siihen asti)
sähkö- ja automaatio, liiketoiminta, kone- ja tuotantotekniikka, tieto- ja viestintätekniikka, tekninen suunnittelu, talotekniikka


Terveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuollon tehtävänä on edistää opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, opiskelijan terveyttä ja opiskelukykyä sekä järjestää terveyden- sairaanhoidon palveluita.

Taitajankatu 6

Avoin vastaanotto ma-pe klo 9-11. Muina aikoina ajanvarauksella.

Heini Havia, 044 7723 716, heini.havia@sskky.fi | Ravintola- ja catering, matkailu, autoala, rakennusala, kuljetusala ja varastoala

Minna Söyrilä, 044 7723 715, minna.soyrila@sskky.fi | Talotekniikka, pintakäsittely, sähkö- ja automaatiotekniikka, puuala, osaamiskeskus, kiinteistöpalvelut, hius- ja kauneudenhoitoala ja maarakennus

Hyvoninkatu 1

Avoin vastaanotto ma-pe klo 9-11. Muina aikoina ajanvarauksella.

Hanna Ruokonen, 044 7723 373, hanna.ruokonen@sskky.fi | Taideteollisuusala , tekstiili- ja muotiala, puhtauspalvelut, sosiaali- ja terveysala, kone- ja tuotantotekniikka
Kati Kallio, 044 7723 659, kati.kallio@sskky.fi | Liiketoiminta, TUVA, sosiaali- ja terveysala


Psykologi

Opiskelija voi ottaa yhteyttä psykologiin, jos on

Myös huoltaja voi ottaa yhteyttä psykologiin alaikäisen opiskelijan asioissa.

Ajanvarauksella ke-pe klo 8-16

Hyvoninkadun alat: Jaana Haapasalo, 044 778 3028, jaana.haapasalo@sskky.fi
Taitajankadun alat: Leena Kittilä, 050 573 0205, leena.kittila@sskky.fi


Psykiatrinen sairaanhoitaja

Matalan kynnyksen ja luottamuksellinen keskusteluapu. Työ painottuu psyykkisten ongelmien ennaltaehkäisemiseen ja varhaiseen puuttumiseen.

Vastaanotolle hakeutumisen syinä voivat olla esimerkiksi

Laura Seppänen
Yhteydenotot pääsääntöisesti Wilman kautta, mutta tavoittaa myös puhelimitse p. 0447723075. Työhuone sijaitsee Taitajankatu 6, terveydenhoitajien tiloissa. Palvelut ovat molempien yksikköjen opiskelijoille.


Lääkäri

Salon seudulla asuvien opiskelijoiden sairaanhoito tapahtuu oman lääkärin tai asumisosoitteen mukaan kyseisen alueen omalääkärin vastaanotolla. Koululääkärin vastaanotolle ajanvaraukset terveydenhoitajan kautta.


Hammaslääkäri

Salon seudulla asuvien opiskelijoiden hammashuolto tapahtuu asumisosoitteen mukaan kyseisen alueen hammashuollossa.