Opiskeluhuolto

Avaintekijöitä opiskelijoista kantamassamme vastuussa ovat koulutuksellisen tasa-arvon toteuttaminen, opiskelunaikainen tuki, työllistymisen ja jatko-opintoihin siirtymisen edistäminen, kouluruokailu, terveydenhoito, turvalliset työolosuhteet, ajanmukaiset opetusvälineet, työelämää vastaavat oppimisympäristöt, asiantunteva ja ajantasainen opetus, yhteisöllisen opiskeluhuollon palvelut, opiskelijoiden hyvinvointi ja tasa-arvo.

Olemme taanneet kaikille seutukuntamme peruskoulun päättäneille nuorille opiskelupaikan jo vuosien. Jatkuvan haun kautta tarjoamme aikuisille joustavan mahdollisuuden aloittaa opintonsa lähes koska tahansa.

Opintoihin liittyvissä haasteissa ja vaikeuksissa opiskelijahuoltomme tarjoaa opiskelijoille monipuolista tukea, olipa kyse oppimisvaikeuksista, motivaatiosta, terveyden haasteista tai kielellisistä vaikeuksista.


Opiskeluhuollon palvelut tuottaa Salon kaupunki (Terveydenhuoltolaki 1326/2010, §17; Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013, §9). Palautetta opiskeluhuollon palveluista voi antaa Salon kaupungin sivistyspalveluille.


Kuraattori

Kuraattorin puoleen voi kääntyä erilaisissa pulmatilanteissa. Kuraattorin luona voi käydä keskustelemassa luottamuksellisesti ja hän on tukena opintoihin vaikuttavien asioiden järjestelemisessä.
Kuraattori on koulun sosiaalityön asiantuntija ja palvelut ovat käytössä kaikilla perustutkinto-opiskelijoilla (myös perustutkinnon osia suorittavilla opiskelijoilla).

Opiskelija voi ottaa yhteyttä kun on huolia ja murheita jotka vaikeuttavat opintojasi, esimerkiksi

Kuraattori toimii yhteistyössä koulun henkilökunnan, huoltajien ja muiden ulkopuolisten yhteistyötahojen kanssa.
Voit ottaa yhteyttä Wilman kautta, soittamalla, laittamalla viestin tai tulla tapaamaan koululle.

Taitajankatu 6, vastaanotto ma-pe klo 8-16

Tanja Rönö, 044 7783 046, tanja.rono@sskky.fi
ravintola- ja cateringala, matkailuala, hius- ja kauneudenhoitoala, autoala, logistiikka, talonrakennus ja maarakennus, pintakäsittelyala, puuala, tieto- ja viestintätekniikka, TUVA, aloilta siirtyvät

Hyvoninkatu 1, vastaanotto ma-pe klo 8-16

Mikko Siekkinen, 050 5772 561, mikko.siekkinen@sskky.fi
sosiaali- ja terveysala, puhdistuspalvelu, tekstiili ja muoti, taideteollisuus, TUVA, aloittavat ja aloilta siirtyvät

Maanantai-tiistai Taitajankatu 6, keskiviikko-perjantai Hyvoninkatu 1, klo 8-16

Camilla Öhberg, 044 778 3045, camilla.ohberg@sskky.fi
tekninen suunnittelu, sähkö- ja automaatiotekniikka, talotekniikka, kiinteistöpalvelut, liiketoiminta, kone- ja tuotantotekniikka, TUVA, aloilta siirtyvät


Terveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuollon tehtävänä on edistää opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, opiskelijan terveyttä ja opiskelukykyä sekä järjestää terveyden- sairaanhoidon palveluita.

Taitajankatu 6

Avoin vastaanotto ma-pe klo 9-11. Muina aikoina ajanvarauksella.

Heini Havia, 044 7723 716, heini.havia@sskky.fi | Ravintola- ja catering, matkailu, autoala, kuljetusala ja varastoala sekä maarakennus

Minna Söyrilä, 044 7723 715, minna.soyrila@sskky.fi | Talotekniikka, pintakäsittely, rakentaminen, sähkö- ja automaatiotekniikka, puuala, osaamiskeskus, kiinteistöpalvelut, hius- ja kauneudenhoitoala

Hyvoninkatu 1

Avoin vastaanotto ma-pe klo 9-11. Muina aikoina ajanvarauksella.

Tiina Keski-Patola, 044 7723 373, tiina.keski-patola@sskky.fi | Taideteollisuusala , tekstiili- ja muotiala, puhtauspalvelut, sosiaali- ja terveysala, kone- ja tuotantotekniikka
Kati Kallio, 044 7723 659, kati.kallio@sskky.fi | Liiketoiminta, TUVA, sosiaali- ja terveysala


Psykologi

Opiskelija voi ottaa yhteyttä psykologiin, jos on

Myös huoltaja voi ottaa yhteyttä psykologiin alaikäisen opiskelijan asioissa.

Taitajankatu 6

Ajanvarauksella ma-pe klo 8-16

Anneli Alatalo, 050 3494 350, anneli.alatalo@sskky.fi
Taitajankadun alat: ravintola- ja cateringala, matkailuala, hius- ja kauneudenhoitoala, autoala, logistiikka, talonrakennus ja maarakennus, pintakäsittelyala, osaamiskeskus, tekninen suunnittelu, sähkö- ja automaatiotekniikka, talotekniikka, kiinteistöpalvelu.

Hyvoninkatu 1

Ajanvarauksella ma-pe klo 8-16
Jaana Haapasalo, 044 7783 028, jaana.haapasalo@sskky.fi (virkavapaalla 1.10-31.12.2022)
Hyvoninkadun alat: kone- ja tuotantotekniikka, liiketoiminta, taideteollisuus, tekstiili- ja muotiala, sosiaali- ja terveysala, TUVA, puhdistuspalvelutPsykiatrinen sairaanhoitaja

Matalan kynnyksen ja luottamuksellinen keskusteluapu. Työ painottuu psyykkisten ongelmien ennaltaehkäisemiseen ja varhaiseen puuttumiseen.

Vastaanotolle hakeutumisen syinä voivat olla esimerkiksi

Taitajankatu 6

Psykiatrinen sairaanhoitaja poissa 6.9.2022 lähtien

(Ajanvarauksella ma, ti, ke, pe klo 8-.16, Laura Seppänen, 044 7723 075, laura.seppanen@salo.fi)


Lääkäri

Salon seudulla asuvien opiskelijoiden sairaanhoito tapahtuu oman lääkärin tai asumisosoitteen mukaan kyseisen alueen omalääkärin vastaanotolla. Koululääkärin vastaanotolle ajanvaraukset terveydenhoitajan kautta.


Hammaslääkäri

Salon seudulla asuvien opiskelijoiden hammashuolto tapahtuu asumisosoitteen mukaan kyseisen alueen hammashuollossa.