Opintojen ohjaus

Ota yhteyttä opinto-ohjaajaan, jos tarvitset

Yhteystiedot

pt = perustutkinto | at = ammattitutkinto | eat = erikoisammattitutkinto


Autoalan pt | Logistiikan pt, linja-autonkuljettaja, varastonhoitaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja | Kuljetusalan at | Rakennusalan pt, maarakennuskoneenkuljettaja | Maarakennusalan at ja eat | Rakennusalan pt, talonrakentajat

Susanna Vasama | 0447704 271


Liiketoiminnan pt, at ja eat | Yrittäjän at | Lähiesimiestyön at | Johtamisen ja yritysjohtamisen eat | Taideteollisuusalan pt, Visualistit | Tekstiili- ja muotialan pt

Päivi Soinila | 0447704 317


Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan pt, toimitilahuoltaja | Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan at | Kone- ja tuotantotekniikan pt ja at | Taideteollisuusalan pt, sisustussuunnittelu | Valman haut

Yhteistyöverkoston yhteyshenkilö oppivelvollisuusasioissa, amk-yhteistyö

Merja Korkiakoski | 0447704 699


Hius- ja kauneudenhoitoalan pt | Matkailualan pt | Matkailupalvelujen at | Ravintola- ja cateringalan pt | Ravintolan asiakaspalvelun at | Teknisen suunnittelun pt | Tieto- ja viestintätekniikan pt

Paula Ekman | 0447704 673


Sosiaali- ja terveysalan pt | Kasvatus- ja ohjausalan at ja eat | Kehitysvamma-alan at | Vanhustyön eat | Mielenterveys- ja päihdetyön eat

Liisa Sulonen | 044 7704 589


Sähkö- ja automaatioalan pt | Pintakäsittelyn pt | Talotekniikan pt ja at | Puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen pt ja at, kiinteistönhoitaja | Taideteollisuusalan pt, puusepät

Taina Kauppinen | 0447704 213