Yhteiset tutkinnon osat

Yhteiset tutkinnon osat antavat tietoja, taitoja ja pätevyyttä, joita tarvitaan työssä, jatko-opinnoissa ja kansalaisena. Yhteisten tutkinnon osien osaamista voi näyttää myös työelämässä.

YTO-opinnot 2023-2024 (opettajat, tilat, aikataulut, ohjeet)


Yhteiset aineet opinnot-puussa

YHTEISET TUKINNON OSAT 35 osp (osaamispistettä) kuuluvat ammatilliseen perustutkintoon, ja ne kostuvat pakollisista ja valinnaisista osa-alueista. Pakollisiin opintoihin kuuluu 26 osp ja valinnaisiin 9 osp.

Yhteiset tutkinnon osat on jaettu kolmen koriin eli tutkinnon osaan

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Jokainen kori sisältää sekä pakollisia että valinnaisia opintoja. Kaikki suorittavat samat pakolliset opinnot, mutta valinnaiset opinnot voi valita itse – kuitenkin niin, että valinnaisia opintoja tulee yhteensä 9 ops.

Yhteisten aineiden opetustilat ja tarjonta

Taitajankatu 6
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen (VB223, VB116)
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen (VF113)

Hyvoninkatu
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen ( Hyvon 2krs)
Ohjauspaja (Hyvon 2 krs, Aalto)
– Ohjaus-pajasta opiskelija saa apua yhteisiin aineisiin liittyvissä kysymyksissä ja tehtävien suorittamisessa. Leila Leino 044 7704 417 tai leila.leino@sskky.fi 


Miten opinnot-puuta luetaan?

Osaamiskortin nimen jälkeen palkissa näkyy osp (laajuus), arvosana ja muokkauspäivämäärä.


Palkin- ja tekstien värien merkitys

Vaaleanvihreä palkki: tutkinnon osaa ei ole valittu opiskelijan opiskelusuunnitelmaan

Tummanvihreä palkki, musta teksti: tutkinnon osa on valittu opiskelijan opiskelusuunnitelmaan.

Vihreä palkki, valkoinen teksti: koko osio suoritettu ja arvosanat annettu.

Vaaleansininen palkki, musta teksti: opintojaksoa ei ole valittu opiskelijan opiskelusuunnitelmaan.

Vaaleanvihreä palkki: tutkinnon osaa ei ole valittu opiskelijan opiskelusuunnitelmaan

Tummansininen palkki, musta teksti: opintojakso on valittu opiskelijan opiskelusuunnitelmaan.

Tummansininen palkki, valkoinen teksti: opintojakso on valittu, suoritettu ja arvosana annettu.

Tummanpunainen palkki, musta teksti: poikkeaminen (erityisopettajan tai opinto-ohjaajan tekemä).

Tummanharmaa palkki, valkoinen teksti: osaamisen tunnustaminen.

Lila palkki: Mukauttaminen (erityisopettajan tekemä).


PAKOLLISET JA VALINNAISET OSA-ALUEET


PAKOLLISET YHTEENSÄ 26 osp

Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen yhteensä 11 osp

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi 4 osp
Hanna Kallioniemi-Leino ja Essi Ikonen

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä 4 osp
Essi Ikonen

Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä 1 osp
Sirpa Ikonen

Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä 3 osp
Jaana Veikkola ja Ossi Tuominen

Taide ja luova ilmaisu 1 osp
Hanna Kallioniemi-Leino ja Anni Teppo

Toiminta digitaalisessa ympäristössä 2 osp
-toteutus ja arviointi: oman alan ammatillinen opettaja

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen yhteensä 6 osp

Matematiikka ja matematiikan soveltaminen 4 osp
Blend Zeqiri, Anu Tuominen, Kari Salonen

Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen 2 osp
Blend Zeqiri, Anu Tuominen, Kari Salonen

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen yhteensä 9 osp

Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen 2 osp
Jarna Rask

Työelämässä toimiminen 2 osp
toteutus ja arviointi: oman alan ammatillinen opettaja

Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 1 osp
toteutus ja arviointi: ammatillinen opettaja

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1 osp
toteutus ja arviointi: oman alan ammatillinen opettaja
Jaana Nyström: Yrittäjyyden osaamisen tunnustaminen ja arviointi, yrittäjyysopintoihin ohjaaminen

Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen 2 osp
Jari Niemi

Kestävän kehityksen edistäminen 1 osp
toteutus ja arviointi: oman alan ammatillinen opettaja


VALINNAISET YHTEENSÄ 9 osp

Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi 3 osp
Hanna Kallioniemi-Leino ja Essi Ikonen

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä 3 osp
Essi Ikonen

Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä 3 osp
Sirpa Ikonen

Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä 3 osp
Jaana Veikkola ja Ossi Tuominen

Taide ja luova ilmaisu 3 osp
Hanna Kallioniemi-Leino ja Essi Ikonen

Toiminta digitaalisessa ympäristössä 3 osp
toteutus ja arviointi: oman alan ammatillinen opettaja

AMK, viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 3 osp
viestinnän pajojen opettajat

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

Matematiikka ja matematiikan soveltaminen 3 osp
Blend Zeqiri, Kari Salonen, Anu Tuominen

Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen 3 osp
Blend Zeqiri, Kari Salonen, Anu Tuominen

AMK, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 3 osp
Blend Zeqiri, Kari Salonen

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen 3 osp
Jarna Rask

Työelämässä toimiminen 3 osp
toteutus ja arviointi: ammatillinen opettaja

Opiskelijatoimintaan osallistuminen 3 osp
Jarna Rask

Yrittäjyyden teemapäivät ja tapahtumat 3 osp
Jaana Nyström (tukea tarjolla yrittäjyys-pajassa pe klo 9–14)

Yrittäjänä toimiminen 3 osp
Jaana Nyström (tukea tarjolla yrittäjyys-pajassa pe klo 9–14)

Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen 3 osp
Jari Niemi

Kestävän kehityksen edistäminen 3 osp
toteutus ja arviointi: ammatillinen opettaja


Opiskelijan kiinnittäminen pajoihin

Opiskelija kiinnitetään opintoihin tutkinnon osasta eli vihreästä palkista


Omien suoritusten seuranta

Opiskelija voi seurata omia opintosuorituksiaan Wilmasta. Tarkat opintosuoritustiedot ja suoritetut tehtävät löytyvät Opinnot-välilehden Suoritukset-osiosta.
Klikkaamalla otsikoita esim.

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
–> Pakolliset osa-alueet, 11 osp
–> Viestintä- ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi

löytyy tarkat merkinnät ja suoritustiedot.