Yhteiset tutkinnon osat

Yhteiset tutkinnon osat antavat tietoja, taitoja ja pätevyyttä, joita tarvitaan työssä, jatko-opinnoissa ja kansalaisena. Yhteisten tutkinnon osien osaamista voi näyttää myös työlämässä.


Yhteiset aineet opinnot-puussa

YHTEISET TUKINNON OSAT 35 osp (osaamispistettä) kuuluvat ammatilliseen perustutkintoon, ja ne kostuvat pakollisista ja valinnaisista osa-alueista. Pakollisiin opintoihin kuuluu 26 osp ja valinnaisiin 9 osp.

Yhteiset tutkinnon osat on jaettu kolmen koriin eli tutkinnon osaan

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Jokainen kori sisältää sekä pakollisia että valinnaisia opintoja. Kaikki suorittavat samat pakolliset opinnot, mutta valinnaiset opinnot voi valita itse – kuitenkin niin, että valinnaisia opintoja tulee yhteensä 9 ops.


Miten opinnot-puuta luetaan?

Osaamiskortin nimen jälkeen palkissa näkyy osp (laajuus), arvosana ja muokkauspäivämäärä.


Palkin- ja tekstien värien merkitys

Vaaleanvihreä palkki: tutkinnon osaa ei ole valittu opiskelijan opiskelusuunnitelmaan


Tummanvihreä palkki, musta teksti: tutkinnon osa on valittu opiskelijan opiskelusuunnitelmaan.


Vihreä palkki, valkoinen teksti: koko osio suoritettu ja arvosanat annettu.


Vaaleansininen palkki, musta teksti: opintojaksoa ei ole valittu opiskelijan opiskelusuunnitelmaan.


Tummansininen palkki, musta teksti: opintojakso on valittu opiskelijan opiskelusuunnitelmaan.


Tummansininen palkki, valkoinen teksti: opintojakso on valittu, suoritettu ja arvosana annettu.


Tummanpunainen palkki, musta teksti: poikkeaminen (erityisopettajan tai opinto-ohjaajan tekemä).


Tummanharmaa palkki, valkoinen teksti: osaamisen tunnustaminen.


Lila palkki: Mukauttaminen (erityisopettajan tekemä).


PAKOLLISET JA VALINNAISET OSA-ALUEET


PAKOLLISET YHTEENSÄ 26 osp


Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen yhteensä 11 osp

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen yhteensä 6 osp

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen yhteensä 9 osp


VALINNAISET YHTEENSÄ 9 osp


Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen


Opiskelijan kiinnittäminen pajoihin

Opiskelija kiinnitetään opintoihin tutkinnon osasta eli vihreästä palkista


Omien suoritusten seuranta

Opiskelija voi seurata omia opintosuorituksiaan Wilmasta. Tarkat opintosuoritustiedot ja suoritetut tehtävät löytyvät Opinnot-välilehden Suoritukset-osiosta.
Klikkaamalla otsikoita esim.

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
–> Pakolliset osa-alueet, 11 osp
–> Viestintä- ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi

löytyy tarkat merkinnät ja suoritustiedot.