Uudelle opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Salon seudun ammattiopistoon


Jatkuvan haun kautta hakeutuneet opiskelijat saavat postitse kotiin viranhaltijapäätöksen, jossa kerrotaan opintojen aloituspäivämäärä ja osoite.
Katso oman tutkintosi kohdalta aloituspäivän osoite ja muuta omaan tutkintoosi liittyvää tietoa.

Useassa tutkinnossa käytämme ammattiaineiden opiskelussa oppikirjoja. Lisätietoja kirjoista saat opiskelun alussa. Opiskelussa käytetään välillä myös tietokonetta (mm. tehtävien tekeminen). Oppilaitoksessa on käytössä tietokoneita. Opiskelija voi halutessaan käyttää omaa tietokonetta, joka sisältää Windows käyttöjärjestelmän Lue lisää Tietokoneen hankinnasta. Puhelimia käytämme opetuksessa mm. tiedonhankintaan, kuvaamiseen tai opettajan ohjeiden mukaan. Oppilaitoksen virallinen viestintäkanava on Wilma ja opettajat laittavat opiskelijoille tietoja Wilman kautta.


Pop Up Helppari

Oppilaitoksen digitutorit ja tieto- ja viestintätekniikan opiskelijat auttavat uusia opiskelijoita Hyvoninkadun ja Taitajankatu 6 ala-auloissa sijaitsevissa Pop Up Helppari -pisteissä (tammikuun ja elokuun aloituksissa).

Pop Up pisteillä saa apua mm. seuraaviin asioihin:

Yhteiset tutkinnon osat perustutkinnoissa
Perustutkintoihin sisältyy yhteiset tutkinnon osat. Niitä ovat viestintä ja vuorovaikutus, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja yhteiskunnassa ja työelämässä toimiminen. Tuo vastuuopettajallesi kaikki aikaisempien opintojesi tutkintotodistukset, sillä voit saada niistä osaamisen tunnustamista tutkintoosi. Yhteisten tutkinnon osien suorittamiseen voit tutustua tästä.

Tietoa oppivelvolliselle opiskelijalle

Opiskelu on maksutonta oppivelvolliselle opiskelijalle. Olet oppivelvollinen opiskelija, jos päätät peruskoulusi vuonna 2021 tai sen jälkeen. Laki ei koske aikaisemmin perusopetuksen suorittaneita, Valman suorittaneita eikä 10-luokalta valmistuneita. Turvapaikanhakija ei ole oppivelvollinen opiskelija, koska hänellä ei ole vakinaista kotikuntaa ja oleskelulupaa.
Oppivelvolliset opiskelijat saavat opetuksen ja kouluaterian lisäksi maksuttomana:
Oppikirjat ja -materiaalit, opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet sekä koulumatkatuen, jos koulumatka on vähintään 7 kilometriä yhteen suuntaan.

Tietoa työvoimakoulutuksen opiskelijalle

Opiskelu on maksutonta työvoimakoulutuksen opiskelijalle. Opiskelijat saavat maksuttomana:
Oppikirjat ja -materiaalit sekä opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet.
Työvoimakoulutuksen opiskelijan itse kustannettavia kuluja ovat mahdolliset tutkintoon liittyvät viranomaismaksut (esimerkiksi lupakorttien lunastaminen, logistiikan ja maarakennuksen tutkinnoissa olevat ajokortin hankintaan liittyvät kulut)

Tutkintoon sisältyvät lupakortit

Opiskelija suorittaa opiskelunsa aikana omaan tutkintoon liittyvät lupakortit. Lupakorteista tulee itse maksettavia kustannuksia muille kuin oppivelvollisille opiskelijoille:
tutkintoon sisältyvä lupakorttikoulutus on ilmaista (ei sisällä korttia)
• lupakortit ovat maksullisia (n. 5-15€/kpl)


Autoalan perustutkinto


Jatkuvan haun kautta hakeutuneet opiskelijat saavat postitse kotiin viranhaltijapäätöksen, jossa kerrotaan opintojen aloituspäivämäärä ja osoite.

TYÖVAATTEET JA TARVIKKEET
Opiskelun alussa saat tai lunastat käyttöösi autoalan opinnoissa tarvittavat työvälineet ja työvaatteet. Muut kuin oppivelvollisuusopiskelijat ja työvoimakoulutuksen opiskelijat maksavat työvälineistä ja tarvikkeista omavastuuosuuden.

Lisätietoja: koulutusalajohtaja Miska Kanervo, miska.kanervo@sskky.fi, p. 044-7704 273

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto


Jatkuvan haun kautta hakeutuneet opiskelijat saavat postitse kotiin viranhaltijapäätöksen, jossa kerrotaan opintojen aloituspäivämäärä ja osoite.

OPISKELUTARVIKKEET
Opiskelun alussa saat tai lunastat käyttöösi hius- ja kauneudenhoitoalan opinnoissa tarvittavat työvälineet, tarvikkeet ja työasun. Muut kuin oppivelvollisuusopiskelijat ja työvoimakoulutuksen opiskelijat maksavat työvaatteista, työvälineistä ja tarvikkeista omavastuuosuuden. Hinta on noin 140€.

Voit käydä ennakkoon tutustumassa alamme nettisivuihin http://hiusalasalo.fi, joista löytyy paljon tietoa opiskelua koskien.

Lisätietoja: opettaja Eveliina Rokka, eveliina.rokka@sskky.fi (paikalla 2.8 alkaen) tai koulutusalajohtaja Reija Kiviluoto, reija.kiviluoto@sskky.fi, p. 044-7704 532.

Kiinteistönhoito, Puhtaus- ja kiinteistöalan perustutkinto


Jatkuvan haun kautta hakeutuneet opiskelijat saavat postitse kotiin viranhaltijapäätöksen, jossa kerrotaan opintojen aloituspäivämäärä ja osoite.

Kiinteistönhoitajan tutkinnon suorittanut tekee kiinteistöjen huoltotöitä käsittäen kaiken rakennettuun kiinteistöön liittyvän korjaus- kunnossapito ja ylläpitopalvelun. Valmistuttuasi sinulla on loistava mahdollisuus siirtyä työelämään tai jatko-opintoihin.

TYÖVAATTEET JA TARVIKKEET
Opiskelun alussa saat tai lunastat käyttöösi kiinteistöalan opinnoissa tarvittavat työvälineet ja työvaatteet.
Muut kuin oppivelvolliset opiskelijat ja työvoimakoulutuksen opiskelijat maksavat työvälineistä ja tarvikkeista omavastuuosuuden.
Lisätietoja: koulutusalajohtaja Ulla Jokinen, ulla.jokinen@sskky.fi, p. 044-7704 533

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto


Jatkuvan haun kautta hakeutuneet opiskelijat saavat postitse kotiin viranhaltijapäätöksen, jossa kerrotaan opintojen aloituspäivämäärä ja osoite.

TYÖVAATTEET JA TARVIKKEET
Opiskelun alussa saat tai lunastat käyttöösi kone- ja tuotantotekniikan opinnoissa tarvittavat työvälineet ja työvaatteet.
Muut kuin oppivelvolliset opiskelijat ja työvoimakoulutuksen opiskelijat maksavat turvakengistä omavastuuosuuden.

Oppivelvollisille opiskelijoille koulutus on kokonaan maksutonta

Työvoimakoulutus-opiskelijat maksavat itse:
• kouluaterian 3,60 € (tai voit tuoda eväät)
• oppikirjoja voi lainata koululta tai halutessaan voit ostaa kirjoja itse
• lupakorttikoulutus (hätäensiapu, tulitöiden turvallisuus ja työturvallisuus) on ilmaista (ei sisällä korttia)
• lupakortit ovat maksullisia (n. 10 € / kpl), jos haluaa lunastaa kortin

Omaehtoiset opiskelijat maksavat itse:
• turvakengät (omavastuuosuus noin 8 €)
• oppikirjoja voi lainata koululta tai halutessaan voit ostaa kirjoja itse
• lupakorttikoulutus (hätäensiapu, tulitöiden turvallisuus ja työturvallisuus) on ilmaista (ei sisällä korttia)
• lupakortit ovat maksullisia (n. 10 € / kpl), jos haluaa lunastaa kortin

Lisätietoja: koulutusalajohtaja Ulla Jokinen, ulla.jokinen@sskky.fi, p. 044-7704 533

Liiketoiminnan perustutkinto


Jatkuvan haun kautta hakeutuneille opiskelijoille ilmoitetaan opintojen aloituksesta erikseen ja he saavat postitse kotiin viranhaltijapäätöksen, jossa kerrotaan opintojen aloituspäivämäärä ja osoite.

OPISKELUTARVIKKEET
Käytämme opiskelussa oppikirjoja, joista saat lisätietoa opiskelun alussa. Opiskelussa käytetään myös tietokonetta ja niitä on käytössä oppilaitoksen oppimisympäristöissä. Opiskelija voi halutessaan käyttää omaa tietokonetta, joka sisältää Windows käyttöjärjestelmän. Lue lisää Tietokoneen hankinnasta
Lisätietoja: koulutusalajohtaja Eeva Vuorio, eeva.vuorio@sskky.fi, p. 044-7704 663

Logistiikan perustutkinto


Jatkuvan haun kautta hakeutuneet opiskelijat saavat postitse kotiin viranhaltijapäätöksen, jossa kerrotaan opintojen aloituspäivämäärä ja osoite.

TYÖVAATTEET JA TARVIKKEET
Opiskelun alussa saat tai lunastat käyttöösi logistiikan opinnoissa tarvittavat työvälineet ja työvaatteet. Muut kuin oppivelvolliset opiskelijat ja työvoimakoulutuksen opiskelijat maksavat työvälineistä ja tarvikkeista omavastuuosuuden.

Viranomaismaksut ovat kaikkien muiden kuin oppivelvollisten opiskelijoiden itse maksettavia kuluja. Maksuihin voi tutustua Ajovarman hinnastosta. Sieltä löytää ajantasaisen tiedon tutkintomaksuista ym.
ajovarma.fi/hinnasto

Huom! Logistiikan perustutkinto ei sisällä B-ajokorttia, joten kaikki B-ajoluvan haluavat maksavat tämän ajokortin viranomaismaksut itse. B-ajokortin teoria- ja ajo-opetus ovat ilmaista.

TIEDOTE LOGISTIIKKA-ALAN OPISKELIJALLE
Alle 25 vuotiaiden terveystarkastukset (ryhmän 2 ajokorttia varten) tehdään opiskeluterveyshuollon kautta.

SORA-lainsäädäntö antaa koulutuksen järjestäjälle mahdollisuuden peruuttaa opiskelijan opiskeluoikeus, kun koulutukseen tai ammatissa toimimiseen sisältyy alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia. Lisäksi SORA-lainsäädäntöön sisältyy säännökset huumausainetestauksesta, joka koskee kaikkea ammatillista koulutusta.

Lisätietoja: koulutusalajohtaja Miska Kanervo, miska.kanervo@sskky.fi, p. 044-7704 273

Matkailualan perustutkinto


Jatkuvan haun kautta hakeutuneet opiskelijat saavat postitse kotiin viranhaltijapäätöksen, jossa kerrotaan opintojen aloituspäivämäärä ja osoite.

OPISKELUTARVIKKEET
Matkailualan opinnoissa tutustutaan myös alueemme lähimatkailukohteisiin, joten opiskelijoilla tulisi olla käytössä ulkoiluun soveltuvat vaatteet ja kengät.

Lisätietoja: opettaja Jari Porri, jari.porri@sskky.fi (paikalla 2.8. 2021 alkaen) tai koulutusalajohtaja Reija Kiviluoto, reija.kiviluoto@sskky.fi, p. 044-7704 532

Pintakäsittelyalan perustutkinto


Jatkuvan haun kautta hakeutuneet opiskelijat saavat postitse kotiin viranhaltijapäätöksen, jossa kerrotaan opintojen aloituspäivämäärä ja osoite.

TYÖVAATTEET JA TARVIKKEET
Opiskelun alussa saat tai lunastat käyttöösi pintakäsittelyn opinnoissa tarvittavat työvälineet ja työvaatteet.
Muut kuin oppivelvolliset opiskelijat ja työvoimakoulutuksen opiskelijat maksavat työvälineistä ja tarvikkeista omavastuuosuuden.

Lisätietoja: koulutusalajohtaja Ulla Jokinen, ulla.jokinen@sskky.fi, p. 044-7704 533

Rakennusalan perustutkinto, maarakennus


Jatkuvan haun kautta hakeutuneet opiskelijat saavat postitse kotiin viranhaltijapäätöksen, jossa kerrotaan opintojen aloituspäivämäärä ja osoite.

TYÖVAATTEET JA TARVIKKEET
Opiskelun alussa saat tai lunastat käyttöösi maarakennusalan opinnoissa tarvittavat työvälineet ja työvaatteet. Muut kuin oppivelvolliset opiskelijat ja työvoimakoulutuksen opiskelijat maksavat työvälineistä ja tarvikkeista omavastuuosuuden.

Viranomaismaksut ovat kaikkien muiden kuin oppivelvollisten opiskelijoiden itse maksettavia kuluja. Maksuihin voi tutustua Ajovarman hinnastosta. Sieltä löytää ajantasaisen tiedon tutkintomaksuista ym.
ajovarma.fi/hinnasto

Huom! Rakennusalan perustutkinto, maarakennus ei sisällä B-ajokorttia, joten kaikki B-ajoluvan haluavat maksavat tämän ajokortin viranomaismaksut itse. B-ajokortin teoria- ja ajo-opetus ovat ilmaista.

TIEDOTE MAARAKENNUS -ALAN OPISKELIJALLE
Alle 25 vuotiaiden terveystarkastukset (ryhmän 2 ajokorttia varten) tehdään opiskeluterveyshuollon kautta.

SORA-lainsäädäntö antaa koulutuksen järjestäjälle mahdollisuuden peruuttaa opiskelijan opiskeluoikeus, kun koulutukseen tai ammatissa toimimiseen sisältyy alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia. Lisäksi SORA-lainsäädäntöön sisältyy säännökset huumausainetestauksesta, joka koskee kaikkea ammatillista koulutusta.

Lisätietoja: koulutusalajohtaja Miska Kanervo, miska.kanervo@sskky.fi, p. 044-7704 273

Rakennusalan perustutkinto, talonrakennus


Jatkuvan haun kautta hakeutuneet opiskelijat saavat postitse kotiin viranhaltijapäätöksen, jossa kerrotaan opintojen aloituspäivämäärä ja osoite.

TYÖVAATTEET JA TARVIKKEET
Opiskelun alussa saat tai lunastat käyttöösi rakennusalan opinnoissa tarvittavat työvälineet ja työvaatteet.
Muut kuin oppivelvolliset opiskelijat ja työvoimakoulutuksen opiskelijat maksavat työvälineistä ja tarvikkeista omavastuuosuuden.

Lisätietoja: koulutusalajohtaja Miska Kanervo, miska.kanervo@sskky.fi, p. 044-7704 273

Ravintola- ja catering- alan perustutkinto


Jatkuvan haun kautta hakeutuneet opiskelijat saavat postitse kotiin viranhaltijapäätöksen, jossa kerrotaan opintojen aloituspäivämäärä ja osoite.


Aloituspäivien aikana mm. sovitetaan ja tilataan työvaatteet ja –kengät, että ne ovat käytössäsi heti opintojen alussa. Ilman työvaatteita ja -kenkiä ei voi osallistua keittiössä tapahtuvaan opiskeluun. Työvaateasioiden lisäksi tutustumme tuleviin opintoihin ja oppimisympäristöihin. Päivien aikana tarjoamme osallistujille lounaan. Päiviä luotsaavat tuleva vastuuopettaja Veronika Eriksson ja opettaja Matti Tuomi.

Huom! Otathan opiskelupaikkasi vastaan opintopolussa mahdollisimman pian. Lähetämme opiskelupaikan vastaanottaneille erillisen kutsukirjeen kesäkuun aloituspäiviin.
On tärkeää, että kaikki uudet opiskelijat osallistuvat aloituspäiviin 28.-29.6.2021, koska silloin sovitamme ja tilaamme työvaatteet ja -kengät elokuuta varten. Jos et pääse osallistumaan näihin päiviin, ota yhteyttä vastuuopettajaan ja sovi oma aika työvaatteiden ja -kenkien sovitusta varten.

Muut kuin oppivelvollisuusopiskelijat ja työvoimakoulutuksen opiskelijat maksavat työvaatteista ja veitsistä omavastuuosuuden. Hinta-arvio on noin 140 € valituista työvaatteista ja kengistä riippuen.

Ravintola- ja cateringalalla työskennellään myös iltaisin ja viikonloppuisin. Varauduthan tähän myös opiskeluaikana. Huomio myös, että lävistyskoruja ja rakennekynsiä ei sallita ammattityön aikana opetus-, ravintola- ja tuotantokeittiöissä, kahvilassa eikä alan työpaikoissa. Kielto perustuu maa- ja metsätalousministeriön asetukseen 1367/2011, 17§

Todistus terveydentilasta
Kaikki opiskelijat tarvitsevat todistuksen terveydentilasta elintarviketyötä varten. Et voi osallistua keittiötyöhön ennen kuin olet hankkinut tämän todistuksen. Kun olet ottanut opiskelupaikan vastaan, toimi näin: Soita opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajalle p. 044 772 3716, (ma-pe klo 8-16). Huom! Opiskelijaterveydenhuolto on suljettu 5.-31.7.2021. Terveydenhoitaja haastattelee sinua ja kirjoittaa sen perusteella todistuksen riskityöhön. Riski-työksi lasketaan pakkaamattomien, kuumentamattomina tarjoiltavien elintarvikkeiden käsittely. Tarvittaessa saat lähetteen laboratorioon salmonellanäytettä varten.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohje salmonellatartuntojen ehkäisemiseksi:
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135327/URN_ISBN_978-952-302-932-3.pdf?sequence=1

Elokuussa koulu jatkuu 4.8 klo 9.00 osoitteessa Taitajankatu 6

Lisätietoja: vastuuopettaja Veronika Eriksson, veronika.eriksson@sskky.fi, p. 044-7704 622 tai koulutusalajohtaja Reija Kiviluoto, reija.kiviluoto@sskky.fi, p. 044-7704 532.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto


Jatkuvan haun kautta hakeutuneet opiskelijat saavat postitse kotiin viranhaltijapäätöksen, jossa kerrotaan opintojen aloituspäivämäärä ja osoite.

Lähihoitajaopiskelijat tarvitsevat työasun koulussa oleville harjoitustunneille ja oppilaitoksen ulkopuolella oleviin tapahtumiin. Opiskelun alussa saat koululta käyttöösi valkoisen, lyhythihaisen t-paidan sekä nimineula. Oppivelvollisuusikäiset ja työvoimakoulutuksen opiskelijat saavat koulusta myös työkengät. Muiden tulee hankkia työkengät itse. Kunnolliset työkengät tarvitaan sekä harjoitustunneille että työelämäjaksoille. Jalkineiden tulee olla matalakantaiset ja kantapään takaa pitää mennä vähintään remmi, jotta ne pysyvät hyvin jalassa (vakuutus ei korvaa työtapaturmaa, jos jalkineet eivät sovellu potilastyöhön). Jalkineet voit hankkia kaupoista tai ostaa ne oppilaitoksessa vierailevalta työjalkine-esittelijältä. Tärkeää on, että jalkineiden kanssa jaksaa kulkea koko työpäivän.

TIEDOTE SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPISKELIJALLE
Hoitoalan opiskelijoiden katsotaan tarvitsevan potilas- ja työturvallisuuden näkökohdat huomioon ottaen samoja terveydellisiä edellytyksiä kuin työssäoppimispaikan työntekijätkin.

Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta, joka perustuu lakiin 531/2017, Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa perustutkintokoulutuksesta 673/2017)

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla
• sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
• sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet ja vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen
• päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
SORA-lainsäädännön (laki 951/2011) mukaan opiskelija saattaa menettää opiskeluoikeutensa, jos hän salaa sellaisen terveyteen liittyvän tiedon, joka olisi voinut estää hänen valintansa opiskelijaksi.

Mikäli hakija on vamman tai sairauden vuoksi erikoislääkärin hoidossa, suosittelemme, että hän pyytää hoitavalta lääkäriltään lausuntoa soveltuvuudestaan hoitoalan opintoihin. Näin kykenemme huomioimaan opiskelijan erityistarpeet heti opintojen alettua.
Todistuksen voi toimittaa oppilaitoksen terveydenhoitajalle opintojen alettua.
Sora-säädösten ja-määräysten toimeenpanosta ammatillisesta koulutuksesta löytyy lisää tietoa Opetushallituksen sivuilta kohdasta oppaat ja käsikirjat 2015:12.

Pyydämme myös todistusta rokotuksista, rokotuskortti, terveyskortti tms. riittää.
• Tetanus-difteria (dT/dTap, jäykkäkouristus/kurkkumätä -rokotus)
• MPR-rokotus I ja II
• polio
• vesirokko (sairastettu tai rokote)
Tietoja rokotuksista saa mm. koulujen terveydenhoitajilta ja terveyskeskuksesta, joista saa myös puuttuvia rokotuksia (maksuttomasti). Rokotustiedot tulee toimittaa oppilaitoksen terveydenhoitajalle opiskelun alkaessa.
Työharjoittelussa tartuntavaaraan joutuvat opiskelijat ovat oikeutettuja saamaan hepatiitti B-rokotuksen maksutta osana kansallista rokotusohjelmaa. Opiskeluterveydenhoitaja tiedottaa rokotuksista opiskelujen alettua.
Tiedustelut tarvittaessa oppilaitoksen terveydenhoitajalta, puh. 044 772 3373 tai puh. 044 772 3659.

LISÄKSI HUOMIOITAVA
Korut ja lävistykset:
Mikrobien leviämisen ja takertumistapaturmien ehkäisemiseksi koruja ja lävistyksiä ei saa olla potilastyössä työssäoppimispaikoilla eikä harjoitustunneilla koululla (sormukset, rannekorut, pinssit). Pienet korvakorut sallitaan vielä.
Rakennekynnet, kynsilakka ja rastahiukset:
Rakennekynnet, kynsilakka ja rastahiukset ovat kiellettyjä hygieniasyistä työssäoppimispaikoilla sekä oppilaitoksen keittiötunneilla.
MRSA -näytteet:
Sairaalaepidemioiden ehkäisemiseksi kaikilta niiltä opiskelijoilta, jotka ovat olleet viimeisen vuoden aikana opiskelemassa, työssä tai potilaina:
• ulkomailla lääkärin/hammaslääkärin hoidossa tai ulkomaisessa sairaalassa/laitoksessa/lastenkodissa tai pakolaisleirillä
Suuhygienia:
Suun ja hampaiden kunto tarkistettu ja hoidettu
Jos on epäselvyyttä edellä mainituissa terveydellisissä seikoissa, ota yhteys heti opintojen alettua opiskeluterveydenhuoltoon, josta saat ohjeet asian selvittämiseksi.

Painotamme terveitä elämäntapoja ja suhtaudumme kielteisesti tupakointiin, nuuskan sekä alkoholin ja huumeiden käyttöön.

Lisätietoja: koulutusalajohtaja Petri Laaksonen, petri.laaksonen@sskky.fi, p. 044-7704 839

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto


Jatkuvan haun kautta hakeutuneet opiskelijat saavat postitse kotiin viranhaltijapäätöksen, jossa kerrotaan opintojen aloituspäivämäärä ja osoite.

TYÖVAATTEET JA TARVIKKEET
Opiskelun alussa saat tai lunastat käyttöösi sähköalan opinnoissa tarvittavat työvälineet ja työvaatteet.
Muut kuin oppivelvolliset opiskelijat ja työvoimakoulutuksen opiskelijat maksavat työvälineistä ja tarvikkeista omavastuuosuuden.

Työvoimakoulutuksen opiskelijat maksavat itse:
• kouluruokailun 3,60 € (tai voit tuoda eväät)
• oppikirjoja voi lainata koululta tai halutessaan voit ostaa kirjoja itse
• lupakorttikoulutus (hätäensiapu, tulitöiden turvallisuus ja työturvallisuus) on ilmaista (ei sisällä korttia)
• lupakortit ovat maksullisia (n. 10 € / kpl), jos sellaisen haluaa

Omaehtoiset opiskelijat maksavat itse:
• työvaatteista, tarvikkeista (työkalupakki) ja turvakengistä maksu noin 200€.
• oppikirjat on ostettava itse
• lupakorttikoulutus (hätäensiapu, tulitöiden turvallisuus ja työturvallisuus) on ilmaista (ei sisällä korttia)
• lupakortit ovat maksullisia (n. 10 € / kpl), jos sellaisen haluaa

Lisätietoja: koulutusalajohtaja Ulla Jokinen, ulla.jokinen@sskky.fi, p. 044-7704 533

Talotekniikan perustutkinto


Jatkuvan haun kautta hakeutuneet opiskelijat saavat postitse kotiin viranhaltijapäätöksen, jossa kerrotaan opintojen aloituspäivämäärä ja osoite.

TYÖVAATTEET JA TARVIKKEET
Opiskelun alussa saat tai lunastat käyttöösi talotekniikan opinnoissa tarvittavat työvälineet ja työvaatteet.
Muut kuin oppivelvolliset opiskelijat ja työvoimakoulutuksen opiskelijat maksavat työvälineistä ja tarvikkeista omavastuuosuuden. Hinta noin 200€.

Lisätietoja: koulutusalajohtaja Ulla Jokinen, ulla.jokinen@sskky.fi, p. 044-7704 533

Taideteollisuusalan perustutkinto


Jatkuvan haun kautta hakeutuneet opiskelijat saavat postitse kotiin viranhaltijapäätöksen, jossa kerrotaan opintojen aloituspäivämäärä ja osoite.

OPISKELUTARVIKKEET
Opiskelun alussa saat tai lunastat käyttöösi taideteollisuusalan opinnoissa tarvittavat tarvikkeet.
Puuseppäkoulutus: Muut kuin oppivelvollisuusikäiset ja työvoimakoulutuksen opiskelijat maksavat työvaatteista, työvälineistä ja tarvikkeista omavastuuosuuden. Hinta-arvio on noin 30€.

Lisätietoja: koulutusalajohtaja Petri Laaksonen, petri.laaksonen@sskky.fi, p. 044-7704 839

Teknisen suunnittelun perustutkinto

Jatkuvan haun kautta hakeutuneet opiskelijat saavat postitse kotiin viranhaltijapäätöksen, jossa kerrotaan opintojen aloituspäivämäärä ja osoite.

Opintojen alkaessa saat oppilaitoksesta käyttöösi kannettavan tietokoneen tarvittavilla ohjelmilla. Opiskelijat ovat velvollisia käsittelemään koneita huolellisesti. Muista tarvittavista materiaaleista saat tiedon opintojen alkaessa.

Lisätietoja: opettaja Tiina Lakanen, tiina.lakanen@sskky.fi (paikalla 2.8.2021 alkaen) tai koulutusalajohtaja Reija Kiviluoto, reija.kiviluoto@sskky.fi, p. 044-7704 532.

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto

Jatkuvan haun kautta hakeutuneet opiskelijat saavat postitse kotiin viranhaltijapäätöksen, jossa kerrotaan opintojen aloituspäivämäärä ja osoite.

Opiskelun alussa saat tai lunastat käyttöösi tekstiili- ja muotialan opinnoissa tarvittavat tarvikkeet ja perusmateriaalit. Opiskelijalle voi tulla kustannuksia mikäli haluaa itse valita opiskelutöihin materiaaleja.

Opiskeluun kuuluu opintoja, jolloin vaatteet saattavat likaantua/ vahingoittua (mm. väriaineiden käsittely). Oma vaatetus kannattaa huomioida tällöin opettajan ohjeen mukaisesti, sillä opiskelija on itse vastuussa vaatteista.

Lisätietoja: koulutusalajohtaja Petri Laaksonen, petri.laaksonen@sskky.fi, p. 044-7704 839

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto


Jatkuvan haun kautta hakeutuneet opiskelijat saavat postitse kotiin viranhaltijapäätöksen, jossa kerrotaan opintojen aloituspäivämäärä ja osoite.

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnossa valitaan ensimmäisen opiskeluvuoden syksyllä oma suuntautumisvaihtoehto. Niitä ovat elektroniikka-asentaja, hyvinvointiteknologia-asentaja, ohjelmistokehittäjä, IT-tukihenkilö (toteutetaan työvaltaisena aidossa työympäristössä, muutama opiskelupaikka/vuosi).

Ohjelmistokehittäjien koulutuksessa tietokonetta käytetään paljon. Oppilaitoksessa on käytössä perustietokoneet, mutta halutessasi voit käyttää opintojen ajan myös omaa tietokonetta. Oma tietokone helpottaa opiskelua ja tehostaa projekteissa työskentelyä. Oman tietokoneen hankintaan saat lisätietoa koulutuksen alussa.

Elektroniikka-asentajan ja hyvinvointiteknologia-asentajan opiskelussa käytettävät materiaalit ja laitteet ovat käytössä oppilaitoksessa. Tietokoneita käytetään näissä suuntautumisvaihtoehdoissa vähemmän ja oppilaitoksen oppimisympäristöissä on käytössä tietokoneita.

Lisätietoja: opettaja Juhani Kolu, juhani.kolu@sskky.fi, (ohjelmistokehittäjät, paikalla 2.8. alkaen) tai koulutusalajohtaja Reija Kiviluoto, reija.kiviluoto@sskky.fi, p. 044-7704 532.

Toimitilahuoltaja, Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto

Jatkuvan haun kautta hakeutuneet opiskelijat saavat postitse kotiin viranhaltijapäätöksen, jossa kerrotaan opintojen aloituspäivämäärä ja osoite. Opinnot alkavat osoitteessa Hyvoninkatu 1, 2 krs, Puhtauspalveluala.

Olet aloittamassa puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan opinnot – hyvä valinta! Valmistuttuasi sinulla on loistava mahdollisuus siirtyä työelämään tai jatko-opintoihin. Me tuemme sinua opinnoissasi.

Muille, kuin oppivelvollisille ja työvoimakoulutukseen osallistujille opintojen aikana kustannuksia voi tulla mm. työkengistä. Työvaatteet ym. tarvikkeet hankitaan yhteishankintana oppilaitoksen kautta.

Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan.
Lisätietoja: opettaja Merja Alaluusua, merja.alaluusua@sskky.fi, p. 044 7704 550 tai koulutusalajohtaja Reija Kiviluoto, reija.kiviluoto@sskky.fi, p. 044-7704 532

Valma, valmentava koulutus


Jatkuvan haun kautta hakeutuneet opiskelijat saavat postitse kotiin viranhaltijapäätöksen, jossa kerrotaan opintojen aloituspäivämäärä ja osoite.

Opetus on maksutonta ja opiskelijat saavat koulupäivän aikana yhden maksuttoman lounaan.
Opiskelet pääsääntöisesti 5 pv viikossa, oppilaitoksessa, työpaikoilla tai etä- ja verkko-opinnoissa. Opiskelujen aikataulu ja työjärjestys selviävät opintojen alkaessa.

Lisätietoja: koulutusalajohtaja Eeva Vuorio, eeva.vuorio@sskky.fi, p. 0447704663