Tutkinnot ja koulutukset

Suomalainen koulutusjärjestelmä

Salon seudun ammattiopistolla voit opiskella ammatillisia perustutkintoja, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä joitain lyhyempiä koulutuksia ilman tutkintotavoitetta. Voit myös yhdistää lukio-opintoja ammatilliseen koulutukseen.


Perustutkinto

Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osp.

  • ammatilliset tutkinnon osat 145 sop
  • yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Ammatilliset tutkinnon osat sisältävät työsalityöskentelyä, projektitöitä, ammatin perusteita (teoria), työpaikoilla järjestettävää koulutusta sekä verkko-opiskelua.

Yhteiset tutkinnon osat antavat tietoja, taitoja ja pätevyyttä, joita tarvitaan työssä, jatko-opinnoissa ja kansalaisena. Yhteisten tutkinnon osien osaamista voi näyttää myös työlämässä.

Lue lisää yhteisten tutkinnon osista Salon seudun ammattiopistossa Yhteiset tutkinnon osat -sivulta

Yhteisten tutkintojen osat ja niiden osa-alueet opiskellaan pajamuotoisesti. Opiskelijat kartuttavat osaamistaan tekemällä mm. digitehtäviä Digicampuksessa. Pajoissa saa tukea, opetusta sekä ohjausta opintoihin.


Ammatti- ja erikoisammattitutkinto

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat lisäkoulutusta, jotka edellyttävät pääosin alan työkokemusta. Ammattitutkinnossa osoitetaan tietyn alan ammattityön hallinta. Erikoisammattitutkinnossa syvennetään oman alan osaamista sekä lisäksi myös työyhteisön kehittämiseen liittyviä asioita sekä esimiestaitoja. Ammatti-ja erikoisammattitutkinnon näytöt osoitetaan näytöissä.