Arvosanan korottaminen

Korotetut arvosanat tutkinnon osista annettavaan todistukseen

Opiskelijalla on mahdollisuus hyväksytyn arvosanan korottamiseen. Opiskelija voi korottaa ammatillisen tutkinnon osan tai yhteisen tutkinnon osan osa-alueen arvosanaa. Arvosanan korottamismahdollisuus koskee myös tunnustettuja tutkinnon osia.

Ammatillisesta perustutkinnosta tutkintotodistuksen saanut voi korottaa suorittamiensa tutkinnon osien tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden arvosanoja. Korottaminen on mahdollista silloin, kun alkuperäiset opintosuoritukset on tehty edelleen voimassa tai siirtymäajalla olevien tutkinnon perusteiden mukaisesti.

1.7.2023 alkaen arvosanan korottamisesta annetaan uudenlainen todistus tutkinnon osan suorittamisesta. Todistuksesta tulee käydä ilmi, mitä tutkintotodistuksen arvosanaa on korotettu, ja mikä on tutkintotodistuksen uusi painotettu keskiarvo korotuksen jälkeen. Yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden arvosanat merkitään opintorekisteriotteelle.

Osaamisen arvioinnista ja todistuksen antamisesta vastaa koulutuksen järjestäjä, jolla on järjestämislupa tutkintoon, johon korotettava tutkinnon osa sisältyy. Koulutuksen järjestäjä voi veloittaa arvosanan korottajalta enintään 150 euron suuruisen maksun.

Korottamisen voi tehdä myös valmistumisen jälkeen, jolloin se on maksullista.

Hyväksytyn arvosanan korottamisesta perimme maksun:

Korottaminen ei koske valmentavaa koulutusta.