Opiskelun kustannukset

Opiskelun aikana kustannuksia voi kertyä esimerkiksi lupakortti- tai passimaksuista, kirjahankinnoista, opintomatkoista tai asumisesta työpaikkaoppimisen aikana eri paikkakunnalla tai ulkomailla.

Myös työ- ja suojavaatteista aiheutuu kustannuksia.

Suosittelemme sinulle kannettavan tietokoneen hankkimista. Opinnoissa ammattiosaamiseen kuuluu laitteiden ja ohjelmistojen perushallinta. Käytämme koulutuksen aikana monipuolisesti nykyteknologiaa niin opinnoissa kuin myös opintojen seurannassa ja viestinnässä.