Lukio-opinnot

Lukio-opintojen suorittaminen ammatillisen koulutuksen yhteydessä

Sinulla on mahdollista suorittaa lukio-opintoja jo ammatillisen koulutuksen aikana. Opintoja voit suorittaa alueemme päivälukioissa, Salon lukion aikuislinjalla tai Turun iltalukiossa verkko-opintoina tai lähiopetuksena.  

Ammatillisten opintojen aikana voit suorittaa enintään 48 lukion opintopistettä alla olevan taulukon mukaisesti. Tavoitteena voi olla ylioppilastutkinnon suorittaminen tai yksittäiset opintojaksot jatko-opintoihin pääsyn varmistamiseksi ja jatko-opinnoissa pärjäämiseksi.

Lukio-opinnot sisällytetään osaksi ammatillista perustutkintoa oph:n määräyksen 2021:5a mukaisesti (Ammatillinen koulutus- osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen ohje).

Lukio-opinnot ja opintopisteetLukio opAmo ospVastaavuus ammatillisessa perustutkinnossa
Äidinkieli ja kirjallisuus84Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi
Toinen kotimainen kieli, ruotsi21Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella
kielellä
Vieras kieli, englanti63Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä
Matematiikan yhteinen opintokokonaisuus 2 op. sekä pitkän matematiikan
pakollisia 4 op tai lyhyen matematiikan pakollisia 6 op
6/84Matematiikka ja matematiikan soveltaminen
Fysiikka pakolliset 2 op sekä kemia pakolliset 2 op42Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen
Yhteiskuntaoppi42Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen
Valinnaisia kursseja129Yhteisten tutkinnonosien
valinnaiset
YHTEENSÄ4829

Mikäli tavoitteenasi on suorittaa ylioppilastutkinto, lukion opinto-ohjaaja laatii suunnitelman kanssasi.

Ammatillisen perustutkinnon suorittamisen jälkeen voit hakeutua lukion opiskelijaksi ja suorittaa puuttuvat lukio-opinnot. Ammatillinen tutkinto suoritetaan ensin henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS)

Mikäli haluat sisällyttää lukio-opintoja tutkintoosi ilmoittaudu oman alan opinto-ohjaajallesi. Hänen kanssaan täytät ilmoittautumislomakkeen.