Turvallisuus

Vakuutus opiskelun aikana

Salon seudun ammattiopiston opiskelijat on vakuutettu koulun puolesta koulussa, koulumatkalla sekä työssäoppimispaikassa sekä työssäoppimismatkalla tapaturmien varalta. Vahingonkorvausta varten: ota yhteys opintotoimistoon, jossa tehdään tapaturmailmoitus. Ilmoitus on tehtävä 10 vuorokauden kuluessa vahingosta.

Opiskelijan oma toiminta turvallisuuden edistämiseksi


Toiminta hätätilanteessa

Jos havaitset tulipalon, sairaskohtauksen, ilkivaltatilanteen, murron tms.


Ensiaputilanne