Turvallisuus

Opiskelijan oma toiminta turvallisuuden edistämiseksi


Toiminta hätätilanteessa

Jos havaitset tulipalon, sairaskohtauksen, ilkivaltatilanteen, murron tms.


Ensiaputilanne