Opiskelijan etuudet

Opiskelujen aikana voit saada erilaisia etuuksia. Etuudet määräytyvät iän, opiskelumuodon tai työllisyystilanteen mukaan.

Täältä löydät perustietoa etuuksista ja tarkempaa tietoa saat eri tahojen nettisivuilta.

Opiskelijakortit

Hankkimalla opiskelijakortin saat käyttöösi alennuksia, tarjouksia ja pääset osallistumaan opiskelijatapahtumiin.

Opiskelijakortit oikeuttavat myös matkahuollon ja VR:n opiskelija-alennuksiin.

Tarvitset opiskelijakorttihakemuksiin todistuksen opiskelusta. Opiskelutodistuksen saat oppilaitoksemme opintotoimistosta.


Maksuton ateria

Maksuton ateria kuuluu kaikille perustutkinto-opiskelijoille ja TUVA-koulutuksessa opiskeleville. Myös työttömyysetuudella opiskelevat perustutkinto-opiskelijat ovat oikeutettuja maksuttomaan ruokailuun.

Oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat opiskelijat ruokailevat ilmaiseksi.

Kun olet koulutussopimuksella työpaikalla ja maksat ruokasi itse, voit hakea ruokarahaa jakson päätyttyä Wilmassa (kohta hakemukset ja päätökset).

Mikäli opiskelet työvoimakoulutuksessa ja saat kulukorvausta 9€/pv, maksat ateriasta 3,60€.


Koulumatkatuki

Opintotoimistosta saat koulumatkatukihakemuksen ja koulutussihteerit auttavat sen täyttämisessä. Mikäli koulumatkasi muuttuu koulutussopimuksen takia, sinun tulee tehdä koulumatkatukeen liittyvä muutoshakemus Kelaan. Voit hoitaa koulumatkatuen muutosasiat opintotoimistossa.

Huomioithan, että et voi saada koulumatkatukea oppisopimuksen ajalta.

Lisätietoja koulumatkatuesta saat Kelan sivuilta


Opintotuki

Kelan sivuilta saat tietoa opintotuesta ja sen edellytyksistä. Sivuilla on myös lyhyt ohjevideo opintotuen hakemisesta.


Aikuiskoulutustuki

Aikuiskoulutustuella tuetaan aikuisten ammatillista kehittymistä ja osaamisen uudistamista. Aikuiskoulutustukea voivat saada työelämässä olevat palkansaajat ja yrittäjät, joilla on yhteensä vähintään kahdeksan vuotta työhistoriaa. Aikuiskoulutustuki edellyttää aina päätoimista opiskelua.

Hallituksen esityksen mukaan sinulle voidaan myöntää aikuiskoulutustukea, jos sekä opintosi että tukikautesi alkavat viimeistään 31.7.2024

Lisää tietoa aikuiskoulutustuesta, sen edellytyksistä ja hakemisesta:


Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu

Omaehtoinen opiskelu voi parantaa ammattitaitoasi ja mahdollisuuttasi saada työtä tai säilyttää työpaikka. TE-toimisto ei hanki koulutusta eikä valitse opiskelijoita koulutukseen kuten työvoimakoulutuksessa. Sinun tulee itse hakea opiskelupaikka, mutta opiskelusta on pääsääntöisesti sovittava oman TE-toimiston kanssa aina ennen koulutuksen alkamista.

Voit saada työttömyysetuutta opiskelun ajalta, jos olet:

Etuuden maksaa Kela tai työttömyyskassa

Työttömyysetuutta ja opintotukea ei voi saada samaan aikaan. Työttömyysetuudella opiskelevan tulee huolehtia opiskelussa tapahtuvien muutosten ja opinnoissa edistymättömyyden ilmoittamisesta viipymättä TE-toimistoon tukien takaisinperinnän välttämiseksi.

TE-palveluiden sivuilla on kattava tietopaketti eri mahdollisuuksista. Työttömyysetuudella tuettuun opiskeluun liittyvät aina seuraavat lomakkeet: TEM623 (opiskelija täyttää), TEM621 (oppilaitos täyttää)


Ammattitutkintostipendi

Ammattitutkintostipendiä ei voi saada 1.8.2024 tai sen jälkeen suoritetun tutkinnon perusteella.

Lisää tietoa työllisyysrahaston sivustolla:


Oppisopimusopiskelijan päiväraha, matkakorvaus tai perheavustus

Oppisopimuksen ajalta saat aina työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli lähiopetuspäivien aikana työnantaja ei maksa palkkaa ja sinulle syntyy ansiomenetystä, voit hakea oppilaitoksesta päivärahaa 15€/pv ja perheavustusta 17€/pv jos sinulla on alle 18-vuotias huollettava.

Matkakorvausta voit hakea, jos yhdensuuntainen matka kotoa tai työpaikalta oppilaitoksen lähiopetukseen on yli 10 km (oppivelvollisilla yli 7 km). Korvaus on 0,33€/km lyhimmän reitin perusteella 1.1.2024 alkaen. Matkakustannukset voidaan maksaa myös kuittien perusteella. Matkakorvausta maksetaan 1.8.2024 alkaen yhdeltä oppisopimuksen lähipäivältä viikossa.

Opintososiaalisia etuuksia haetaan Wilman lomakkeella (kohta hakemukset ja päätökset–> opintososiaaliset etuudet).

Oppisopimuksen aikana ei ole oikeutta Kelan tukiin.