Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt on tehty koko oppilaitosyhteisön yhteisiksi pelisäännöiksi ja ne koskevat sekä ppiskelijoita että henkilökuntaa. Sääntöjen tarkoituksena on ylläpitää oppilaitoksen sisäistä järjestystä ja opiskelun esteetöntä sujumista sekä luoda perusta oppilaitosyhteisön turvallisuudelle ja viihtyisyydelle. Säännöillä selvennetään opiskelijan oikeuksia, velvollisuuksia ja vastuuta.