AMK- tai lukio -opinnot

AMK-opintoja tutkintoon

Turun ammattikorkeakoulun ja Salon seudun ammattiopiston yhteistyösopimuksen mukaiset opinnot

Salon seudun ammattiopisto ja Turun avoin ammattikorkeakoulu ovat sopineet yhteistyöstä koskien Turun avoimen ammattikorkeakoulun opintoja. Opintoihin voivat hakeutua Salon seudun ammattiopiston perustutkintoa suorittavat opiskelijat, jotka suorittavat tutkintoja ja ovat opinnoissaan yli puolen välin.

Opiskelija ilmoittaa halukkuutensa AMK-opintoihin pyrkimisestä oman alan opinto-ohjaajalle ja keskustelee mitkä opinnot häntä ensisijaisesti kiinnostavat. Kiitotie opintoihin pääseminen vaatii opintoihin sitoutumista, jotta opinnot valmistuvat suunnitellussa aikataulussa. Alojen opinto-ohjaajat ja alojen vastuuopettajat tekevät yhteistyössä hoksin päivityksen.

Opintoja voi suorittaa kolmella eri tavalla

1) Salon seudun ammattiopistossa tarjottavat yhteistyöopinnot Turun ammattikorkeakoulun kanssa

Hyötyjä

-Opinnot voidaan valita osaksi ammatillista tutkintoa Opinnot-puussa

-Opinnot ovat ammattikorkeakoulun valinnaisia opintoja, jotka voidaan hyödyntää osaksi tutkintoa, jos haet myöhemmin opiskelemaan ammattikorkeakouluun.

-Opinnot antavat paremmat valmiudet hakeutuessasi AMK-opintoihin

Ilmoittautuminen väyläopintoihin alan opinto-ohjaajan kautta.

Opinnot alkavat viikolla 3 klo 15-18 ja päättyvät huhtikuussa. Opiskelu tapahtuu Salon seudun ammattiopiston tiloissa.

-Ammattikorkeakoulun ruotsin kieli tutuksi 3 op (Hyvon, luokka H2123, ti klo 15 – 18) 

-Suomen kieli ja viestintä ammattikorkeakoulussa 3 op (Hyvon, luokka H2123 ke klo 15 – 18) 

-Ammattikorkeakoulumatematiikka tutuksi 3 op (Taitajank. 6, luokka VB223 to klo 15 –18) 

-Johdatus tekniikan ammattikorkeakouluopintoihin 3 op (20.1 klo 12, verkkototeutus) 

-Ammattikorkeakoulun englannin kieli tutuksi 3 op (toteutus syksyllä 2022) 

2) Kiitotie- tradenomi AMK-opintoja, joissa tavoitteena on vuoden opinnot ammattikorkeakoulussa, 55 op ja tutkintona on liiketalouden tradenomi amk, nämä koskevat aloja:

• liiketoiminnan pt

• taideteollisuusalan pt, visualisti

• matkailualan pt

• tieto- ja viestintätekniikan pt

Kiitotie opintojen valintaperusteet:

• pääsääntöisesti kiitettävästi suoritetut näytöt

• opinnoista yli puolet suoritettuina

• ei keskeneräisiä opintoja

• suomen kielen, vieraiden kielten ja matematiikan opinnoista vähintään H4 arvosanat

• vahva motivaatio ja sitoutuminen

Valittavissa olevia AMK:n Kiitotien opintoteemoja
AMK-opintoja on mm. seuraavista teemoista: projektiosaaminen, Business English, liiketoimintaosaamisen perusteet, Fräscha upp din svenska, työyhteisöviestintä, englannin ja ruotsin kielen osaaminen, , ICT -osaaminen, myynti- ja markkinointi, talousosaaminen, juridinen osaaminen, IT-työkalut, digitalisaatio sekä paljon muuta. Kysy lisää opintotarjonnasta oman alasi opinto-ohjaajalta!

Ilmoittautuminen koko vuoden kestäviin, syksyllä alkavaan, liiketalouden tradenomi amk opintoihin tehdään toukokuun loppuun mennessä opinto-ohjaajan kanssa

Vuoden opintoihin ammattikorkeakoulussa tähtäävän opiskelijan hoksissa tulee huomioida, että ammatillisista opinnoista opintoja tulee jättää suoritettavaksi 45 osp ammattikorkeakouluopintojen ajaksi. Ammattikorkeakouluopintojen tulee sisältyä 180 osaamispisteeseen.

HUOM! Turun ammattikorkeakoulussa siirrytään yhä enemmän opiskelijoiden omien tietokoneiden hyödyntämiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että käytännössä opiskelijalla pitää olla käytettävissä oma kannettava tietokone koulupäivien aikana.

3) Yksittäisiin Turun avoimen AMK-opintoihin voivat osallistua kaikki ammattiopiston perustutkinto-opiskelijat. Yksittäisiin avoimen amk-opintoihin valintaperusteena on opiskelijan riittävät kielten, viestinnän ja matematiikan valmiudet selviytyä korkeakouluopinnoista sekä valmiudet itsenäiseen korkeakouluopiskeluun. Yksittäisiä opintoja alkaa syksyllä sekä keväällä.

Avoimen amk:n yksittäisiä opintoja opiskelija voi opiskella sen mukaisesti, miten hoksiin on suunniteltu.

Ilmoittautuminen yksittäisiin Turun avoimen AMK:n yhteistyösopimuksen mukaisiin kursseihin tehdään oman alan opinto-ohjaajan kanssa.

Huom!

Opiskelupaikan tai ilmoittautumisen peruminen tehdään oman alan opinto-ohjaajan kanssa

Muut ammattikorkeakoulut / avoimet AMK-opinnot

Opiskelijalla on mahdollisuus ilmoittautua myös muiden avointen ammattikorkeakoulujen opintojaksoille, osissa oppilaitoksista opintojaksot ovat toisen asteen opiskelijoille ilmaisia. Avoimen ammattikorkeakoulun opintoja voi hyödyntää ammatillisen perustutkinnon opintoihin mm. ammatilliseen valinnaiseen tutkinnon osaan (15 osp). Kysy lisää opinto-ohjaajaltasi!

Lukio-opintojen suorittaminen ammatillisen koulutuksen yhteydessä

Opiskelijan pääkoulu on ammattiopisto. Ammatillisten opintojen rinnalla opiskelija voi suorittaa lukio-opintoja jossakin alueen lukiossa tai lukion aikuislinjalla.

Ilmoittautuminen tapahtuu heti opintojen alussa koulutusalan opinto-ohjaajalle, jonka kanssa tehdään henkilökohtainen opintojen etenemissuunnitelma.

Lukio-opintojen valitseminen saattaa pidentää ammatillisesta tutkinnosta valmistumista. Lukio-opintoihin haluavilta edellytetään vähintään 7.0 keskiarvoa lukuaineissa