Aloittavien oppivelvollisten opiskelijoiden huoltajien kotiväenillat (klo 17.30 – 19.00)